ХV-й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ МОЛОДІ

(4 - 5 квітня 2019 року)

4-5 квітня 2019 року в нашому університеті, згідно плану Міністерства освіти і науки України (Лист ІМЗО від 29.11.2018р. №22.1/10-4453 «Про формування переліку міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2019 році»), сформованого переліку міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2019 році (додаток до листа Інституту модернізації змісту освіти від 08.02.2019р. 22.1/10-405) та наказу ректора ХНТУСГ імені Петра Василенка (№01-08/86 від 26.02.2019р.), за ініціативи керівництва ННІ ТС було проведено ХV-й МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ МОЛОДІ «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА В ХХI СТОЛІТТІ»

 

Одним із важливіших напрямків розвитку вітчизняного АПК є формування повноцінного молодіжного інтелектуального потенціалу для втілення в життя прогресивних напрямків розвитку аграрного сектору економіки України. Тому до участі у фаховому молодіжному заході, який проводився в нашому університеті, долучилися 340 учасників, у тому числі 24 з зарубіжних країн, таких як Німеччина, Данія, Китай, Болгарія, Білорусь, Росія. До організаційного комітету форуму надійшло 278 тез доповідей (у т. ч. з інших країн – 25).

Результати своїх науково-дослідних робіт на форум представили студенти, аспіранти, молоді вчені, магістранти та молоді викладачі з 17 українських закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації та 8 зарубіжних вищих навчальних закладів, профільних організацій та установ.

Оргкомітетом форуму було організовано роботу 16 cекцій різного науково-практичного спрямування: «Перспективи і розвиток технологічних систем ремонтного виробництва» (керівник секції – професор Сідашенко О.І.); «Енерговологозберігаючі технології і комплекси машин для виробництва продукції рослинництва» (керівники секції  - професори Пастухов В.І., Бакум М.В.); «Обладнання і процеси переробних і харчових виробництв» ( керівники секції – доценти Гавриш Т.В., Бредихин В.В.); «Енергозабезпечення і енергопостачання в АПК» (керівник секції – професор Мірошник О.О.); «Економічні аспекти розробки і експлуатації нової техніки АПК» (керівник секції – професор Красноруцький О.О.) та інші.

Під час проведення форуму його учасники мали можливість поспілкуватися та обмінятися думками з провідними вченими різних напрямків аграрної науки та виробництва - ректором ХНТУСГ, професором Нанкою О.В., академіками І.А. України, лауреатами Державної премії України, професорами Сідашенком О.І., Скобло Т.С. докторами технічних наук, професорами Войтовим В.А., Кухтовим В.Г., Лисиченком М.Л., Шаніною О.М., Лєбєдєвим А.Т., Козаченком О.В., Тришевським О.І., Морозом О.М., Богомоловим О.В., Путятіним В.П., Черенковим О.Д., кандидатом технічних наук, доцентом Ружило З.В. (НУБіП, м. Київ) та іншими.

Учасники форуму ознайомились з науково-практичними та методичними розробками викладачів та студентів нашого університету, відвідали навчальні та наукові лабораторії кафедр та підрозділів.

Підбиваючи підсумку цьогорічного форуму студентської молоді слід відзначити: науково-практична цілеспрямованість досліджень та активність його учасників свідчать про те, що сучасна молодь прагне жити в ногу з сучасним прогресом.

За результатами роботи ХV-го Міжнародного форуму молоді «Молодь та сільськогосподарська техніка у ХХІ сторіччі», завдяки кропіткій та цілеспрямованій роботі оргкомітету, під час роботи форуму вийшла з друку збірка матеріалів форуму, в яку увійшли 278 тез доповідей його учасників. Науково-дослідні роботи, представлені на форумі, виконувались під керівництвом 34 професорів, 62 докторів наук та 126 кандидатів наук (у т. ч. 105 доцентів та 67 викладачів).

По завершенні роботи форуму його учасники висловили свою щиру вдячність його ініціаторам та організаторам, керівництву нашого університету, а також особисто Нанці О.В., Сайчуку О.В., Сідашенку О.І., Тіхонову О.В., Мартиненку О.Д., Морозу О.М., Бредихіну В.В., та багатьом іншим.

В резолюції ХV-го Міжнародного форуму молоді, прийнятій на його заключному пленарному засіданні 5 квітня 2019 р., зокрема відзначається, що подібні науково-практичні заходи допомагають сучасній творчій молоді, громадсько активній часті студентства набувати навичок творчого пошуку, ініціативності, та турботливого ставлення до оточуючого середовища, до рідної землі.

Учасники і гості цьогорічного форуму заявили про своє щире бажання брати участь у таких публічних освітянських заходах і надалі.

Доцент кафедри

ТСРВ

Бантковський В.А.

       

Ознайомитись з програмою форуму можна за цим посиланням

Ознайомитись з тезами форуму можна за цим посиланням

Яндекс.Метрика