Нещодавно на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця було проведено тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти у межах проектів ERASMUS+ EDUQAS «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво  університету-бізнесу-уряду в ЗВО», ERASMUS+ C3QA «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог», «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості вищої освіти» Інституту вищої освіти НАПН України.

  

У тренінгу приймали участь викладачі кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Левкіна Р.В. та Петренко А.В.

Тренінг був підготовлений і проведений членом НАЗЯВО І.Золотарьовою.

Головними питаннями для обговорення було обрано:

- забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти;

- впровадження системи забезпечення та складові якості освітніх програм;

- практичні аспекти застосування ESG до оцінювання якості освітніх програм.

Наприкінці учасники опрацювали процедуру моніторингу та аудиту стану якості підготовки за освітніми програмами шляхом формування фокус-груп та розробкою анкети зворотного зв’язку для опитування студентів, викладачів, зовнішніх стейкхолдерів.

Висловлюємо подяку ректорату ХНЕУ імені С. Кузнеця та особисто Золотарьовій Ірині за високий рівень проведення заходу.

Яндекс.Метрика