Завідувач кафедри: Кухтов Валерій Георгійович, професор, доктор технічних наук, академік Академії інженерних наук України
Адреса: 61050, м. Харків, пр. Московський 45. (1 поверх)
Телефон: (057) 732-98-16
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Кафедра входить до складу факультету технічного сервісу, її засновано в грудні 1971 р. Протягом 30 років її очолював доктор технічних наук, професор Анілович Веніамін Якович.

Вперше в сільськогосподарських вузах СРСР поняття "надійність" увійшло в назву кафедри. У 1972 р. професором Аніловичем В.Я. вперше на факультеті механізації був прочитаний курс лекцій "Основи надійності сільськогосподарської техніки".

Під керівництвом професора В.Я. Аніловича було закладено основи наукової школи з проблем надійності машин і створено фундаментальну методичну базу з викладання дисциплін, пов'язаних з міцністю та надійністю техніки. У цей час вийшли з друку і стали відомими монографії:

1. Барский И.Б., Анилович В.Я., Кутьков Г.М. Машиностроение, М., 1973. – 280 с.
2. Анилович В.Я., Дьяченко В.А. Эксплуатационная надежность с.-х. машин. Ураджай, Минск, 1974.- 263 с.
3. Анилович В.Я., Водолажченко Ю.Т. Конструирование и расчет с.-х. тракторов. Машиностроение, М., 1976. – 455 с.
4. Анилович В.Я., Гринченко А.С., Литвиненко В.Л., Чернявский И.Ш. Прогнозирование надежности тракторов. Машиностроение, М., 1986. – 224 с.
5. Анилович В.Я., Карпов В.Г. Обеспечение надежности с.-х. техники. "Тэхника", Киев, 1989. – 126 с.
6. Анілович В.Я., Гринченко О.С., Карабін В.В., Литвиненко В.Л., Литвинов В.О. Міцність та надійність машин. Урожай, Київ, 1976. – 285 с.
7. Анилович В.Я., Гринченко А.С., Литвиненко В.Л. Надежность машин в задачах и примерах. Монография, Харьков, "Око". 2001. – 320 с.
8. Погорелый Л.В., Анилович В.Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин. К., Феникс, 2004. – 208 с.
9. Кухтов В.Г. Долговечность деталей шасси колесных тракторов. Харьков, 2004. – 290 с.

За період існування кафедри захищено 32 кандидатські і одна докторська дисертації. З них підготовлені під науковим керівництвом проф. В.Я. Аніловича 28 кандидатів технічних наук. Кафедрою отримано 65 авторських свідоцтв.

Зараз на кафедрі працює 10 викладачів, з них: професорів – 2 (Кухтов В.Г., Гринченко О.С.); доцентів - 3 (Карабін В.В., Литвиненко В.Л., Савченко В.Б.); докторів наук – 1 (Кухтов В.Г.); кандидатів наук – 7 (Гринченко О.С., Карабін В.В., Литвиненко В.Л., Савченко В.Б, Клименко М.П., Романченко В.Б., Алфьоров О.І.); старших викладачів – 1 (Лупандіна А.П.); асистентів – 1 (Концевич О.А.).

На кафедрі навчається один аспірант за спеціальністю 05.05.11 "Машини та засоби с.-г. виробництва".

У 2008-2009 навчальному році кафедрою було забезпечено ліцензування і набрано 25 магістрів за новою спеціальністю "Колісні та гусеничні транспортні засоби".

Основні наукові напрямки роботи кафедри: оцінка, прогнозування та моделювання надійності тракторів і сільськогосподарських машин, підвищення довговічності агрегатів і систем, розробка технічних засобів і методів випробувань елементів машин на надійність, дослідження динамічної міцності вузлів і агрегатів.

Високий науковий потенціал кафедри знайшов своє відображення в поста-новці і методичному вдосконаленні викладання дисциплін: "Опір матеріалів", "Надійність машин", "Механіка матеріалів та конструкцій", "Оптимальне проектування надійних конструкцій", "Випробування і контроль надійності", "Теорія і технологія наукових досліджень", "Основи наукових досліджень" та нової дисципліни "Моделювання надійності конструкцій", в якій широко використовуються сучасні комп'ютерні технології. На їх основі були поставлені нові лабораторні роботи, розроблені навчально-методичні матеріали до лабораторних і практичних занять; курсового і дипломного проектування.

Кожний рік кафедрою проводиться міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора В.Я. Аніловича, а також видається вісник наукових праць ХНТУСГ ім. Петра Василенка “Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва”. За рік в середньому видається: наукових статей - 22; підручників - 1; науково-методичних статей - 4; методичних розробок - 6; патентів - 1.
Кафедра приймає регулярну участь у наукових міжнародних конференціях, де у 2009 році виступили співробітники з 21 докладом.

Кафедра приймає участь у навчанні студентів за спеціальностями: механізація сільського господарства; якість, стандартизація та сертифікація; обладнання переробних і харчових виробництв; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; колісні та гусеничні транспортні засоби; обладнання лісового комплексу; технологія деревообробки.

Під час відвідування Вашингтонського університету (м. Сіетл, штат Вашингтон, США) професором О. Гринченко були отримані науково-методичні матеріали з дисциплін "Опір матеріалів" та "Надійність технічних систем" від Депа-ртаменту інженерної механіки університету; встановлено особисті відношення і проведено консультацію з питань сучасних методів наукових досліджень з відомим фахівцем з проблем надійності доктором Кайлаш Капуром (Вашингтонський університет).

Під час проведення міжнародних наукових конференцій з проблем надій-ності машин (ХНТУСГ імені П. Василенка, травень 2007-2009 р.); проведені консультації та обмін науково-методичними матеріалами з професором, д.т.н. Кутьковим Г.М. (МДАУ імені В.П. Гарячкіна, Російська федерація); отримані науково-технічні матеріали з питань забезпечення надійності двигунів від д-ра І. Аніловича (м. Детройт, США, Дженерал Моторс); проведені консультації та обмін науково-методичними матеріалами з д-ром Ю.В. Чигарьовим та доц. І.С. Крук (Білоруський державний аграрний технічний університет, Щетинська сільськогосподарська академія, Польща); проведено обмін досвідом з питань підвищення надійності машин з д-ром т.наук; проф. В.М. Башкіровим (Казанський державний технологічний університет, Російська федерація).

Кафедра співпрацює з ВАТ "ХТЗ ім. С. Орджонікідзе", Лозівським коваль-сько-механічним заводом, УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, ННЦ "ІМЕСГ", ремонтними і сільськогосподарськими підприємствами.
Учбовий процес і підготовка фахівців різного рівня виконуються з урахуванням реальних потреб виробництва.

Мультимедійне супроводження

Склад кафедри

Наукова діяльність

Наукова школа

Яндекс.Метрика